Vuosi sujui heikosti. Salkku hävisi indeksille. Indeksin tuotto oli -4,7% vs. salkku -5,3%. Vuoden puolessa välissä tilanne näytti huomattavasti pahemmalta, mutta loppujen lopuksi päädyttiin hyvin lähelle indeksituottoa.

Vuoden tuotto oli suunnilleen sama kuin vertailuindeksillä.
Arvon mureneminen ei ollut vuoden aikana tasaista. Vertailuindeksi on OMXH Gross Return.

Salkun turnover oli 52%. Tämä tarkoittaa sitä, että noin puolet salkusta meni myyntiin vuoden aikana. Ainakin pitkäjänteiselle sijoittajalle luku on korkeahko, sillä keksimääräisen sijoituksen aikahorisontti on kaksi vuotta. Olen varmasti lyhytjänteisempi sijoittaja kuin luulenkaan. Näiden myyntien taustalla oli muutos sijoitusstrategiassa, kun myin suuret yhtiöt pois ja sijoitin pieniin yhtiöihin.

Alla on esitelty salkun tapahtumat vuoden aikana. Vuoden ensimmäisellä puolella tehtyjä kaupoista on kommentit aikaisemmassa blogikirjoituksessa. Tähän kirjoitukseen on avattu ajatuksia vuoden jälkipuolella tehdyistä kaupoista.

Myynnit

Metso, Kone, Tikkurila, Fiskars, Pohjoismaat Indeksi, Cargotec, Admicom

Koko vuodelle tuli aika paljon myyntejä. Tämä on kuitenkin luonnollinen seuraus siitä, että siirryin sijoitusstrategiassa selvästi pienempiin yhtiöihin, jolloin suuret yhtiöt saivat mennä. Suurimmat myynnit ajoittuivat vuoden alkupuoliskolle. Syksyllä meni myyntiin vain Cargotec ja Admicom.

Luovuin Cargotecista, koska se oli liian suuri yritys eikä minulla ollut mitään näkemystä yrityksen kehityksestä, toimialasta ja arvostustasosta. Cargotec tuotti viiden vuoden omistusaikana nettona (verot vähennetty) 10,4 %/a (IRR). Admicomia ehdin omistaa muutaman kuukauden. Ostin osakkeet, koska pidin skaalautuvasta liiketoimintamallista. Myin ne pois, koska kurssi nousi nopeasti lyhyen ajan sisällä ja pidin yrityksen asiakastoimialojen (teollisuus ja rakentaminen) tulevaisuuden kehitystä vaisuna. Vaikka myynnille oli olemassa peruste, jälkikäteen se vaikuttaa hätäilyltä. Pari kuukautta myynnin jälkeen yritys tiedotti ohjeistusta paremmasta tuloksesta vuodelta 2018. Admicom tuotti nettona 31,2% (bruttona 44,9 %).

Jälkikäteen voi todeta, että muutaman osakkeen myynnin ajoitus onnistui hyvin. Usean suuren yhtiön kurssit olivat vuoden vaihteessa paljon alempana kuin myydessäni (Fiskars -34 %, Cargotec -31 %, Tikkurila -16 %, Cargotec -35 %). Tästä ei voi kuitenkaan vetää johtopäätöstä, että minulla olisi suuren ennustajan lahjat. Kyse oli tuurista. Näin tuli kuitenkin väistettyä suuremmat tappiot.

Ostot

Ovaro Kiinteistösijoitus, Lehto, Talenom, Nordea, Fellow Finance

Lehdon loppuvuosi oli mielenkiintoinen ja karmea. Kaksi tulosvaroitusta syksyn aikana takasi sen, että salkkuun tuli turskaa oikein kunnolla. Tulosvaroituksen syynä oli pääasiassa korjausrakentamisen projektien suunniteltua suuremmat kustannukset. Syksyn aikana sijoituscase muuttui kasvuyhtiöstä käänneyhtiöksi. En kuitenkaan myynyt osakkeita, mikä olisi voinut olla yksi vaihtoehto vaan ostin pariin otteeseen lisää. Tähän on pari syytä. Osake on tällä hetkellä halpa ja yhtiöltä ei odoteta minkäänlaista tuloskasvua. Positiivisen yllätyksen mahdollisuus on olemassa. Yhtiön haasteet ovat pääasiassa itse aiheutettuja, joten niiden korjaaminen on yhtiön omissa käsissä. Ongelmiin on jo puututtu. Lehto ilmoitti lopettavansa korjausrakentamisen yksikön ja siirtävänsä henkilöstön muihin yksiköihin. Käänteeseen liittyy riskejä, joista suhdanteen merkittävä heikkeneminen on varmaan suurin. Toinen riski on viime vuonna aloitettujen tappiollisten projektien vaikutus vuoden 2019 tulokseen. Seuraan tällä hetkellä tilannetta tarkkana ja odotan mielenkiinnolla yhtiön ohjeistusta tälle vuodelle.

Sijoitin syksyllä Talenomiin, koska yhtiö uudistaa vakiintunutta toimialaa uuden teknologian avulla. Liikevaihdon kasvu ja sitä nopeampi kannattavuuden kasvu on tässä sijoituksessa oleellisinta. Talenom toimii tilitoimistomarkkinoilla. Tilitoimistopalveluiden kysyntä on vakaata ja siksi Talenomin tuloskehitys on suhteellisen ennustettavaa. Odotan Talenomin jatkavan n. 15 % kasvua ensi vuonna.

Toinen syksyn aikana tehty uusi sijoitus on Fellow Finance. Se on vertaislainoja välittävä alusta. Se siis tarjoaa ihmisten välistä pikavippausta. Fellow Finance on kasvuyhtiö, jolta voi odottaa noin 30% kasvua. Liiketoiminta on erityisen skaalautuvaa, joten liiketuloksen voi odottaa kasvavan nopeammin kuin liikevaihdon. Tämä on alustaliiketoiminnan hienous. Toisaalta sama toimii toiseen suuntaan. Liikevaihdon laskiessa suhteellinen kannattavuus kärsii, kun kulut ovat kiinteitä. Fellow Financeen liittyy riskejä. Sääntely muuttuu, pikavipeistä puhutaan julkisessa keskustelussa negatiivisesti ja toimiala on nuori, eikä sieltä voi päätellä selkeitä kehityskuluja. Vertaislainausta ei ole happotestattu taloustaantumassa, joten sellaisen vaikutus yrityksen tulokseen on suuri kysymysmerkki. Kaikki tämä huomioiden, pidän yritystä silti mielenkiintoisena. Riskit vaativat yrityksen tarkkaa seuraamista ja olen valmis luopumana sijoituksesta nopeasti, jos tuloskasvu pettää. Alla on kokonaiskuva salkun sisällöstä 31.12.2018.

Keskitetyssä sijoitusportfoliossa on kourallinen sijoituksia.
Sijoitussalkkuni on tällä hetkellä aika keskitetty. Salkun koko oli 31.12.2018 noin 50 000 €.

Opit vuodelta 2018

Tuotto ei ollut hyvä, mutta vuosi opetti minulle paljon. Tappiota voi varmaankin kutsua oppirahoiksi. Vuoden aikana opin seuraavat asiat.

  1. Riskienhallinta on tärkeää. Asetin Lehtoon aivan liian suuren panoksen. Sijoituspäätöstä muodostaessa en antanut tarpeeksi painoarvoa alan syklisyydelle. Jatkossa sijoitan maksimissaan 15% salkun arvosta yhteen kohteeseen. Tähän asti olin pitänyt noin 20% rajana.
  2. Yli-itsevarmuus kostautuu. Syy miksi sijoitin Lehtoon niin ison panoksen, johtui siitä, että olin liian varma. Luotin analyysiini liikaa enkä halunnut nähdä muunlaista tulevaisuudenskenaariota kuin mihin päätökseni perustui. Tätä vahvisti se, että työskentelen rakennusalalla. Yli-itsevarmuus voi olla vaikea tunnistaa sijoituspäätöstä tehdessä, mutta edellä mainittu 15 % sääntö antaa suojaa myös itseäni vastaan.
  3. Täytyy tietää milloin myydä. Jos olisin halunnut vuodesta paremman Lehdon osakkeet olisi pitänyt myydä heti ensimmäisten huonojen uutisten jälkeen. Tämä on siinä mielessä vaikea tilanne, koska jos on oikeasti pitkällä +5v aikajänteellä mukana, paljonko yksi huono vuosi merkkaa? Toisaalta taas osakemarkkinoiden hienous on siinä, että osakkeet voi aina ostaa takasin, jos muuttaa mieltään. Monessakaan sijoituksessa en ole kirkastanut itselleni, milloin myyn.
  4. Markkina on aika tehokas ja suhteellisen vaikea voittaa. Salkun parhaiten tuottaneet yhtiöt olivat Admicom 45 %, Fondia 16% ja Talenom 15%. Vastaavasti heikoiten tuottaneet olivat Lehto, Nordea ja Sampo. Ainakin vuonna 2018 pienet yhtiöt tuottivat paremmin kuin suuret. Liian voimakkaiden johtopäätösten vetäminen tästä on virheellistä, mutta tämä antoi vahvistusta siitä, että yksityissijoittajan kannattaa keskittyä pieniin yhtiöihin suurten sijaan. Suuret yritykset tuppaavat olemaan oikein arvostettuja.

Uusi vuosi

Viime vuosi oli mielenkiintoinen ja se tarjosi haasteita. Ensi vuoden aikana haluan kehittyä paremmaksi sijoittajaksi. Parempien tulosten odottaminen samaa asiaa toistamalla on järjetöntä, joten jotain täytyy muuttaa. Tästä syystä olen laatinut listan asioita, joita noudattamalla toivon kehittyväni sijoittajana. Olkoon tämä minun uudenvuoden lupaukseni.

  1. Tuplaan blogikirjoitusten määrän. Viimevuoden saldo oli yhdeksän julkaisua. Tänä vuonna tavoite on vähintään 18 kirjoitusta. Kirjoittaessa tulee käytyä asiat läpi syvällisesti. Samalla jää jälki ajatustyöstä, jonka on sijoituspäätösten eteen tehnyt.
  2. Teen enemmän ja parempaa analyysiä. Fundamenttianalyysi on sijoitusprosessin ytimessä. Jokaisen tekemäni sijoituksen taustalla on jonkinlainen ajatustyö. Omaa analyysin dokumentointi on ollut tähän asti hieman retuperällä. Pystyn varmasti parempaan. Tähän liittyen aion kirkastaa näkemykseni jokaisesta yhtiöstäni. Sen lisäksi perehdyn uusiin sijoituskohteisiin kuukausittain.
  3. Perehdyn treidaamiseen. Ostin jo pari kirjaa aiheeseen liittyen. Aihe on kiinnostavan kiistanalainen. Tästä syystä haluan perehtyä siihen ja vetää oman johtopäätöksen. Uskon että aiheeseen perehtymällä saa laajemman näkökulman sijoittamiseen.