Jokainen listautumisanti, sijoitusslangilla IPO, on sijoittajille uniikki riski ja mahdollisuus. Nordic ID on vuoden kymmenes listautuja. Nettonykyarvolaskelma näyttää 19 % alennusta käypään arvoon verrattuna. Alle on koottu yhtiön listautumisen kriittisimmät pointit.

Plussat Miinukset
–        Arvostus on maltillinen

–        Markkinat kasvavat nopeasti

–        Liiketoimintamallin muutos on jo käynnissä

–        Liiketoimintamalli on identtinen kilpailijoihin nähden

–        Vakavaraisuus on saatettu heikolle tasolle ennen listautumista

 

Liiketoimintamalli ja strategia

Nordic ID valmistaa ja myy viivakoodinlukijoita, RFID-lukijoita ja pilvipohjaista alustaa, joka analysoi laitteilla kerättyä dataa. Yhtiön ratkaisujen avulla asiakas kerää liiketoiminnassaan tietoa esineiden liikkeistä ja sijainnista. Datan avulla asiakas voi parantaa prosesseja, lisätä resurssitehokkuutta ja vähentää hukkaa. Tähän asti yhtiö on menestynyt laitemyynnillä, mutta nyt edessä on kelkan kääntäminen kokonaispalvelutoimittajaksi. Kokonaispalvelu sitoo laitteet ja ohjelmiston yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Muutos vaatii ohjelmistoinvestointeja, sillä sen rooli korostuu tulevaisuudessa. Anti tukee liiketoimintamallin muutosta mahdollistaen investoinnit.

Onnistuessaan liiketoimintamallin uudistus tuo Nordic ID:n parempaan positioon arvoketjussa. Yhtiö pääsee lähemmäksi asiakasta ja käsiksi asiakkaan dataan.    Jos uskoo sanontaa ”Data is the new oil”, tämä liiketoimintamallin muutos on varsin perusteltu. Samalla yhtiö siirtyy myynnissä Saas-liiketoimintamallille tyypilliseen jatkuvaan laskutukseen. Jatkuva laskutus tuo liikevaihtoon ennustettavuutta ja asiakkaalle investoinnin kustannukset jakautuvat huomattavasti pidemmälle ajanjaksolle. Tämä vähentää asiakaan pääoman tarvetta.

Yhtiön strateginen muutos kokonaispalvelutoimittajaksi on alkuvaiheessa. Edellisellä tilikaudella vasta 7% liikevaihdosta tuli kokonaispalveluratkaisuista. Ottaen huomioon, että ohjelmistoalusta lanseerattiin vuonna 2017, on viime vuoden myyntimix kehittynyt suotuisasti. Kokonaispalvelun osuuden kasvu liikevaihdosta on yksi tärkeimpiä mittareita yhtiön arvon kehityksen kannalta.

Yhtiö ei kuitenkaan ole alalla uniikki. Yhtiön amerikkalaisella kilpailijalla IMPINJ:llä on samankaltainen strategia. Kilpakumppani ilmoittaa vuosikertomuksessa ensimmäisenä kasvustrategiana merkittävän panostamisen yhtiön ohjelmistoalustaan.

Markkinat

Nordic ID toimii RFID-markkinoilla. Markkinoiden koon arvellaan kasvavan 14,5 % vuodessa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Markkinoiden kasvun taustalla on monta ajuria. RFID-tunnisteiden hinnan lasku mahdollistaa tulevaisuudessa entistä edullisempien tuotteiden merkkaamisen ja seuraamisen. Esineiden jäljitettävyys ja alkuperä ovat entistä tärkeämpiä asioita. RFID-teknologia mahdollistaa automaattisen seurannan koko toimitusketjussa. Jäljitettävyys ja sijainti on tärkeää esimerkiksi logistiikassa ja varastoilla. Näihin toimintoihin RFID-teknologia tuo automaatiota ja ajantasaisempaa tietoa.

Markkinoilla toimivat yritykset ovat jakautuneet pääosin softa- ja/tai laitetoimittajiksi. Laitetoimittajat ovat suuria yrityksiä ja laitevalmistuksen alalle tulokynnys on kohtuullisen korkea teknologiaosaamisen takia. Ohjelmistoyritykset ovat pienempiä. Niiden kilpailukykyä ei voi kuitenkaan vähätellä, sillä ohjelmistoyhtiöt ovat kumppanuussuhteessa laitetoimittajiin ja sitä kautta pystyvät tarjoamaan samat tuotteet ja palvelut kuin suuremmatkin pelurit.

Arvonmääritys

Yhtiön arvonmääritykseen on käytetty nettonykyarvon laskentaa. Laskenta on tehty käyttäen nettotulosta.

Laskelma pitää sisällään paljon oletuksia. Tärkeimmät oletukset on nimetty alla.

  1. Liikevaihto tulee kasvamaan samaa vauhtia kuin markkinat keskimäärin. Tämä johtuu siitä, että usean alan yrityksen toimivat samalla liiketoimintamallilla ja globaaleilla markkinoilla. Tämän jälkeen yhtiön kasvu hiipuu kohti kahden prosentin terminaalikasvua. Yhtiö itse tavoittelee sen sijaan 30% vuosittaista kasvua seuraavan viiden vuoden aikana.
  2. Yhtiön materiaali- ja henkilöstökustannusten osuus liikevaihdosta tulee laskemana noin 80%:sta 70%:iin. Tämä johtuu siitä, että yhtiö onnistuu strategiansa mukaisesti kasvattamaan jatkuvalaskutteisten asiakkaiden määrää. Nämä asiakkaat ovat pysyvämpiä ja yhtiölle kannattavampia pitkässä juoksussa. Tämä näkyy kannattavuudessa viiveellä. Viive johtuu siitä, että Saas-liiketoimintamallille tyypillisesti asiakaskuukausimaksut kattavat asiakkaan aiheuttamat kustannukset vuoden tai vasta kahden kuluttua.
  3. Rahoituskustannukset tulevat säilymään samalla tasolla. Syynä on yhtiön vakavaraisuus. Yhtiöllä on tällä hetkellä todella vähän omaa pääomaa suhteessa taseen loppusummaan. Omavaraisuusaste oli edellisen puolivuotiskauden lopussa 12% ja nettovelkaantumisaste noin 200%. Tämä tarkoittaa, että osa antivaroista on käytettävä rahoitusrakenteen parantamiseen.

Yllä esitetyillä oletuksilla ja parametreillä saan yhden osakkeen arvoksi 6,4 euroa. Osakkeita saa listautumisessa merkitä 5,4 euron kappalehintaan. Listautumishintaa nähden osakkeessa on noin 19% alennus. Arvonmäärityksessä ei ole huomioitu likviditeettipreemiota. Preemio voi olla perusteltu, koska kyseessä on hyvin pieni yhtiö. Vaihto pörssissä voi jäädä vähäiseksi.

Johtopäätökset

En aio osallistua listautumisantiin. Yksi syy on se, että en tunne alaa ja yritystä tarpeeksi hyvin. Tämän seurauksena en pysty tunnistamaan, että Nordic ID:llä olisi poikkeava kilpailuetu verrattuna kilpailijoihin.

Vaikka markkina kasvaa nopeasti ja eikä anti ole pahasti hinnoiteltu, pari asiaa pisti silmään lukiessani listalleottoesitettä. Esitteessä yhtiö antoi voimakkaan signaalin siitä, että se ei aio maksaa lähivuosina osinkoa. Se on täysin ymmärrettävää ja jopa järkevää. Yhtiö kuitenkin jakoi osinkoa ja osti omia osakkeita 400 000 eurolla viimeisen puolivuotiskauden aikana. Tällainen kassan tyhjentäminen ennen antia herättää kysymyksiä.

Toinen silmiinpistävä asia on johtoryhmässä. Ensinnäkin siihen kuuluu yhdeksän henkilöä. En tiedä voiko siitä päätellä mitään, mutta yhtiön 50 henkilön kokoon nähden määrä on minusta suuri. Myös johtoryhmän työkokemus mietityttää. Kuusi johtajaa yhdeksästä on aloittanut yhtiössä vuonna 2017 tai myöhemmin. En tiedä onko tämäkään vaaran merkki, mutta ainakaan talon sisältä ei ole löytynyt kykyjä yhtiön johtoon.

Lisätietoa annista saa yhtiön kotisivuilta ja virallisesta analyysistä sijoittaja.fi sivustolta.